Byte av 11 st lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar brandklass 3, montering/installation av fastighetsboxar samt utförd brandtätning i källare.

Dirigentvägen, Uppsala