Byggtjänster Uppsala

text

Byggnationer av professionella hantverkare

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar byggtjänster i och runtom fastigheten.

Byggprojekt kan vara:

Nya garage

Omvandla outnyttjade ytor till gemensamhetslokaler eller bostäder

Lokalanpassning. Bygg om eller bygga till befintliga ytor för att passa era behov. Bostäder, butik- och industrilokaler, entrépartier och tvättstugor

Vi som hantverkare deltar gärna tidigt i byggprojekten. Då får vi möjlighet att vara med och utforma och utveckla projekten så att tidsplaner hålls och kvaliteten alltid är den bästa.