Du kan vända dig till oss som byggfirma med både mindre och större uppdrag inom
om- och tillbyggnad där vi tar totalansvar.

Till vår hjälp har vi ett nära samarbete med leverantörer som vi har etablerade och väl fungerande samarbetsrutiner tillsammans med.

Vi som snickare deltar gärna tidigt i byggprojekten. Då får vi möjlighet att vara med och utforma och utveckla projekten så att tidsplaner hålls och kvaliteten blir den rätta.

Snickare i Uppsala

Vi jobbar som byggfirma i hela Uppsala med omnejd