Renovering Uppsala

text

Förnya

Behöver köket ett ansiktslyft? Uppfyller dina lokaler kraven för företagets verksamhet eller kräver bostadsrättsföreningens underhållsplan en översikt av tak och ventilation? 

När det börjar planeras för ett helt nytt rum eller en omfattande renovering kan det vara bra att se över vilka behov du har och vilka krav du vill kunna ställa på inredning, utrustning och material. Det är där vi kommer in.

Vi fäster stor vikt vid kommunikation med våra kunder. Genom att vara delaktiga i ett tidigt skede kan vi med vår samlade kunskap och erfarenhet som hantverkare föreslå genomtänkta helhetslösningar.