Alla våra planlösningar kan ändras, att flytta väggar och fönster medför ingen extra kostnad så länge det inte innebär arbete i bärande vägg eller extra materiel. Ni kan få alla husen spegelvända.
Kontakta oss med era idéer och förslag.