Solpaneler i Uppsala

text

Nutidens energi

Solenergi är en långsiktig lösning som gynnar miljön och samtidigt minska energikostnaderna. Inom loppet av några år brukar de flesta se en stor ekonomisk skillnad. Det gäller både vid val att helt gå över till solenergi eller om tekniken används som ett komplement. Vi jobbar här med lokala leverantörer.

 

Vad är solceller då? Solceller finns inuti solpaneler och konverterar solenergi till el. När solljuset träffar en solcell så bildas en negativ laddning via solcellens framsida och en positiv laddning via solcellens baksida. Den elektriska laddning skapar en viss ström som kallas för likström. För användning av elen i fastigheten så används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.  

 

Vilka är då fördelarna med solceller? Du minskar din elkostnad varje månad, nästan halva kostnaden försvinner. Driftkostnaden för huset sänks markant.  Ni bidrar även  med förnyelsebar energi till nästa generation, vilket innebär att ni gör en insats för miljön och klimatet för framtidens skull.