Takarbeten

text

Säkra tak

Vad är praktiskt? Vilket tak har bäst hållbarhet? Vi står för expertisen vid renovering och byte av alla typer av tak. Vad ska man tänka på?  

Tegelpannor – Det klassiska takbeklädnadsmaterialet som man kan se på de flesta hus idag. Det är relativt underhållsfritt, håller länge och är tåligt. Detta fungerar endast på lutande tak. Livslängden är cirka 100 år mer eller mindre beroende på skötsel.  

Betongpannor – Liknande tegel, förutom att det inte är det. Även här krävs det att huset har en lutning för att kunna läggas. Betongtegel är oftast billigare samt har lång tålighet och livslängd. Cirka 100 år mer eller mindre även här beroende på skötsel.   

Plåttak – Är till skillnad från t.ex betong och tegel ett lättare material och är även det relativt underhållsfritt så länge färgen är intakt. Här bör man tänka på att rengöra och måla när färgen börjas släppa. Kräver lutning, dock inte lika brant som tegel och betong. Livslängden är cirka 30-40 år. 

Papptak –  Kommer i många olika varianter. Kräver mer underhåll än de andra varianterna samt har kortare livslängd, cirka 20- 30 år. Används oftast på platta eller låglutande tak.  

Kontakta oss för mer information.