Byggtjänster bostadsrättsförening

Byggtjänster BRF Bostadsrättsföreningar- för ett tryggt boende

Vi vet att varje renovering eller ombyggnation i en BRF kräver engagemang av er som beställare. Underhållsplan ska följas och det är inte alltid lätt att veta när och vilka hantverkare som bör kontaktas. Det är där vi kommer in. Vi erbjuder totalentreprenad vid en stor mängd bygg- och renoveringstjänster både i den inre och yttre miljön. En kontakt oavsett arbete. Vi finns här med vår expertis och breda kompetens för att underlätta och för att utföra både större och mindre renoveringar och byggnationer. Varje uppdrag är för oss ett helhetsåtagande. Kommunikation och korta beslutsvägar är vad som gäller när vi anlitas.

Byggtjänster

Våra tjänster sträcker sig från mindre tillbyggnationer i den inre och yttre miljön till att bygga och utveckla befintliga ytor. Vi har arbetat mycket med att omvandla outnyttjade ytor i fastigheter till bostäder eller gemensamhetsutrymmen. Bara fantasin sätter gränser.

Läs mer här.

Fasadrenovering

Byggnader behöver underhåll och renovering av fasaden.  Med åren blir de yttre påfrestningarna påtagliga. Vi är dig behjälplig med fasadmålning, fasadputs och balkongrenovering – allt från villor till flerfamiljshus.

Läs mer här. 

Fönsterbyte

Byta fönster är inte bara något kosmetiskt utan en nödvändighet för en fastighet för att hålla inomhustemperaturen uppe och energikostnaderna nere. Vi är alltid noga med att fastighetens yttre inte förvanskas och kan förutom standardfönster erbjuda unika lösningar.

Läs mer här.

Renovering

Renoveringar i den inre eller yttre miljön kräver planering och kunskap. Det kan handla om projekt som innefattar allt från el- och vvs-installationer till renovering av fasad, tak eller balkonger. Totalhus strävar efter att underlätta projekten för våra kunder, därför är vi er enda kontaktpunkt. Oavsett renoveringsprojekt. Vi kan erbjuda en stor mängd renoveringstjänster tack vare våra väl inarbetade rutiner med samarbetspartners. Alla specialiserade inom sina respektive områden.

Läs mer här.

 

Säkerhetsdörrar

Har er bostadsrättsförening funderingar över huruvida ni vill säkerställa trygghet i fastigheten så är svaret säkerhetsdörrar. Det finns flera fördelar.

Läs mer här.