Byggtjänster företag

Byggnadstjänster Företag

I en butikslokal eller ett kontorslandskap handlar det ofta om specifika behov av renovering eller ombyggnation. Vi är gärna med redan på planeringsstadiet för att hitta lösningar som passar just er och vill göra det så enkelt som möjligt under vårt arbete för att inte störa pågående verksamhet.

 

Byggtjänster

Våra tjänster sträcker sig från mindre tillbyggnationer i den inre och yttre miljön till att bygga och utveckla befintliga ytor. Finns det outnyttjade ytor i fastigheten som kan omvandlas till kontor, större butikslokal eller gemensamhetsutrymmen? Det är där vi kommer in.

Läs mer här.

 

Renovering

Vi renoverar befintliga lokaler, fastighetens fasad och tak.

Läs mer här.

Solpaneler

Byt till ett grönt alternativ. Driv företaget på solens energi.

Läs mer här.