Totalentreprenad innebär att du gör upp hela din affär med en enda part. Allt regleras i ett enda kontrakt till fast pris. Totalentreprenad ger dig en unik trygghet och bekvämlighet under hela byggprocessen.

Totalentreprenad innebär att vi som byggföretag planerar och samordnar alla materialleveranser, hantverkare och andra fackmän som behövs.
Totalhus sköter dessutom alla kontakter med myndigheterna.
Totalhus bär hela det juridiska ansvaret under byggtiden och ser till att projektet blir färdigt på utsatt tid.

När du väljer Totalentreprenad levererar vi alltid en komplett lösning. Vi är ett byggföretag du kan lita på.

Totalhus – Lite finare – Mycket friare